Svegro's Comeback To Me
har fått valp 19. februar 2017

1 svarte hanne


Se  "valper" for mer info!

 

 
 
Vimsans Bess
har fått valper 6. februar 2017

4 svarte hanner
3 gule hanner


Se  "valper" for mer info!

 

__________________________

Vimsans Bess
er paret med
NV-16 Irta's Olah Zero

Valper ventes 5. februar

__________________________

Svegro's Comeback To Me
er paret med
NV-16 Irta's Olah Zero

Valper ventes 22. februar

__________________________

 __________________________

Irta's Fobia
"Bia" 
har fått valper 12. desember 2012

4 svarte tisper - 1 svart hanner
2 gule tisper - 1 gul hanne


Se  "valper" for mer info og bilder!

__________________________


Svegro's Sara 
har fått valper 27. mars 

1 tispe & 4 hanner


Se  "valper" for mer info og bilder!

__________________________

Svegro's Glamor Glitter 
har fått valper 19.januar 

3 tisper & 4 hanner


Se  "valper" for mer info og bilder!

__________________________

__________________________

Svegro's Salka 
har fått valper 14.februar 

3 tisper & 4 hanner


__________________________

Svegro's Mina
er paret med
SU(u)CH-SVCH  Sheenaron Merry Soul Mate

__________________________

Svegro's Salka
er paret med
Nord CH Tjotte´s Brown Bubble No Trouble

__________________________

 __________________________

Svegro's Sara 
har fått valper 10. desember 

2 tisper & 4 hanner


__________________________
 

Svegro's Tasha

G
ratulere med spor championatet!
Eier: Ann Katrin Bøyum

__________________________

Svegro's Sara
er paret med
SU(u)CH-SVCH Smart Fellow's Reline The Troops

__________________________

Svegro's Mina 
har fått valper 26. januar 

1 tispe & 8 hanner


__________________________

Svegro's Wishful Salka 
har fått valper 7. januar 

6 tisper & 4 hanner
Alle er brune!


__________________________
__________________________

Svegro's Mina
er paret med
SU(u)CH-SVCH Smart Fellow's Reline The Troops

__________________________

Svegro's Wishful Salka 
er paret med 
Narjana's Yngve.

__________________________

Sara 1. pr. NBK

" En hund som er en god viltfinner, 
og som på en veldig trivelig måte løser alle oppgaver på prøven"Jakt - Sokna 5.sept.
Dommer: Monica Anderson


__________________________

 

 

 

© Copyright Legbarweb